Les Beques MEC 2016-17

becas MEC

Les beques MEC estàn dirigides a alumnes escolaritzats en centres educatius espanyoles que acreditin la necessitat específica de rebre recolzament educatiu i reuneixen els requisits establerts.

Bases Beques MEC

Modalitats

  • Ajudes i subsidis per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
  • Ajudes per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.

Requisits

  • Generals: acreditar la necessitat específica de suport educatiu, d’acord amb el requerit en les bases de la convocatòria per a diferents situacions i tipus d’ajuts a concedir.
  • Econòmics.

Dotació

La quantia a concedir tindrà diferents components, en funció dels requisits i circumstàncies del sol·licitant.

Si teniu un fill o filla amb necessitats educatives especials, no oblideu que podeu accedir als sistema oficial de beques MEC que ofereix l’estat. El plaç màxim per presentar la sol·licitut és el proper 27 de setembre.

Per a qualsevol pregunta o dubte, contacteu amb nosaltres.

Podeu consultar tota la informació i accedir al formulari al següent enllaç:

http://www.mecd.gob.es/…/general/educacion/050140/ficha.html