Psicologia Adults

psicologia adults

COM TREBALLEM

En la Psicologia adults, tractem les diferents situacions o circumstàncies que ens poden resultar complicades de superar i que al llarg de la vida ens podem trobar. Aquestes dificultats poden arribar a convertir-se en un vertader problema en el nostre dia a dia, canviant la nostra forma de pensar o d’actuar.

En aquests moments, el més difícil, pot ser fer el pas per a canviar i millorar la situació que estem vivint, ja que pot suposar un esforç pel qual no estem preparats. És molt important però, que si hem arribat al punt d’adonar-nos que no volem seguir en aquesta direcció, fem un pas més enllà, prenguem les regnes de la nostra vida i actuem per canviar la situació.

Al Centre de Psicologia ORIGO, el nostre màxim interès és que les persones estiguin contentes amb elles mateixes. Ajudem a que cadascú potenciï al màxim els seus recursos personals per a fer front als reptes diaris o bé algun problema que pugui sorgir en un determinat moment de la vida.

La nostra psicòloga d’adults treballa des de la vessant cognitiu-conductual, ajudant a la persona a identificar i modificar aquells pensaments i conductes disfuncionals i aconseguir-ne de funcionals.

El treball doncs, es realitza de forma conjunta entre la persona i la psicòloga, dins el marc d’una teràpia activa, a través d’objectius marcats, del treball personal i amb la finalitat d’arribar a l’estat de benestar personal desitjat per la persona.

ÀREES DE TREBALL

La secció d’adults del Centre de Psicologia ORIGO es dedica a l’avaluació (a través de la recollida d’informació del pacient i a través de l’administració de proves psicomètriques), la intervenció (per treballar els problemes que preocupen al pacient i ajudar-lo a millorar la situació personal) i la realització d’informes psicològics (en el cas que la persona demani un informe sobre l’avaluació i/o la intervenció realitzada).

Les àrees de treball a les que ens dediquem en intervenció tenen a veure amb la psicologia preventiva o d’assessorament i amb la psicologia sanitària.

PSICOLOGIA PREVENTIVA O D’ASSESSORAMENT

Aquesta àrea està centrada en dotar a la persona de les eines necessàries per a que sigui capaç de fer front als reptes del dia a dia i que la vida sigui més fàcil.

Treballem en:

 • Creixement personal.
 • Autoestima i autoconcepte.
 • Inseguretat.
 • Problemes d’estrès.
 • Problemes de relació.
 • Habilitats socials.
 • Control dels impulsos.

PSICOLOGIA SANITÀRIA

Els conflictes quotidians que no s’han resolt en el temps poden arribar a causar-nos un gran malestar que pot desencadenar en psicopatologies més greus que interfereixen i afecten tots els àmbits de la nostra vida.

Per abordar-ho, a ORIGO ens agrada orientar la intervenció a partir de les situacions o problemes que ens expliquen els nostres pacients, evitant al màxim els etiquetatges, i aconseguir millorar el seu benestar personal.

Tot i això, aquestes situacions problemàtiques s’emmarquen dins les següents àrees de treball de la psicologia sanitària:

 • Processos de dol.
 • Trastorns de l’estat d’ànim.
 • Trastorns d’ansietat (atacs de pànic, fòbies…).
 • Trastorns obsessius compulsius.
 • Trastorns per estrès post-traumàtic (degut a estressors vitals extraordinaris com accidents, robatoris, abusos sexuals, violacions…).
 • Trastorns de la son (insomni, hipersomnia, malsons…).
 • Trastorns adaptatius.

Si actualment us trobeu en una etapa complicada de la vostra vida que us està costant superar, no dubteu en trucar-nos i informar-vos.

Atendrem el vostre cas de manera personalitzada a través d’una primera visita gratuïta, sense cap mena de compromís. A partir d’aquí podreu decidir si voleu seguir o no amb la intervenció.