Les Beques MEC 2016-17

Les beques MEC estàn dirigides a alumnes escolaritzats en centres educatius espanyoles que acreditin la necessitat específica de rebre recolzament educatiu i reuneixen els requisits establerts. Bases Beques MEC Modalitats Ajudes i subsidis per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta. Ajudes per a programes complementaris a Read More