Xerrades i Tallers

psicologia xerrades

Xerrades i/o tallers, tant informatius com formatius, en relació al món de la psicologia, per a entitats, organitzacions, escoles, instituts o tot aquell qui estigui interessat.

Donat l’ampli ventall de possibilitats, en lloc d’oferir unes temàtiques concretes, ens adaptem a les propostes que ens feu arribar. Un cop les rebem, les valorem per tal d’estudiar-ne la seva viabilitat. En cas de tirar-les endavant, us presentem un avantprojecte per arribar a un acord i fer-les possible.

A mode d’exemple, us presentem alguns dels temes que hem preparat:

  • Per a les famílies amb infants podem treballar temes com dificultats a l’hora de menjar i dormir; por infantils; educació emocional; pautes i hàbits per una bona convivència; com viuen els infants el divorci dels pares…
  • Per a adults realitzem tallers sobre dependència emocional; el rol del cuidador…
  • Per a joves tractem temes com relacions de parella i educació afectivo-sexual; estrés davant dels exàmens…
  • Per a equips de treball organitzem xerrades i tallers amb temes estrella com gestió de conflictes; treball en equip…
  • Per a professionals de l’educació presentem xerrades en relació a infants amb necessitats educatives especials; tolerància a l’aula…

Com són les nostres xerrades i tallers?

Les sessions d’aquestes activitats tenen una durada aproximada d’entre 1 i 2 hores. La nostra característica essencial és l’enfoc pràctic i la participació activa dels assistents.

En les activitats hi ha dos elements principals. D’entrada presentem l’element teòric, que és la xerrada en sí, on el professional aporta els coneixements indicats per l’activitat en concret. Seguidament, si és el cas, realitzem el taller amb activitats pràctiques on els assistents passen a primer pla i complementen la teoria a partir de les situacions que plantegem. Treballem a través de rol-playing, debats, vivències personals, casos pràctics, jocs creats específicament pel taller… Tot això, ajuda a que els assistents puguin viure de més a prop, i sota la seva pell, el tema tractat a l’activitat.

Totes aquestes característiques sempre s’adapten al grup segons l’edat, els objectius marcats, el nivell d’estudis i el que s’hagi acordat prèviament. Això implica, per tant, total permeabilitat i adaptabilitat per part de l’equip d’ORIGO davant les activitats que ens proposeu.

Si voleu més informació contacteu amb nosaltres.